Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.

Szkoda całkowita daje koszty w leasingu

Zniszczenie leasingowanego urządzenia to duży problem dla korzystającego, zwłaszcza, gdy jego wartości nie pokryje w całości ubezpieczenie. Dodatkową komplikacją w takiej sytuacji nie będzie natomiast brak możliwości zaliczenia do kosztów dopłaty poniesionej na rzecz finansującego. Skarbówka akceptuje bowiem zaliczenie do kosztów rozliczenia szkody przez korzystającego, co potwierdza wydana w lutym interpretacja.

Koszty związane z leasingowanym samochodem luksusowym. Jak rozumieć ustawowe limity?

Jaką kwotę należy brać pod uwagę w kontekście rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w związku z użytkowaniem – w oparciu o umowę leasingu operacyjnego – samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł? Czy będzie to kwota odpowiadająca wartości pojazdu czy jedynie opłaty wstępnej i rat okresowych (z wyłączeniem kwoty wykupu)? Do tej kwestii przepisy odnoszą się wprost, dlatego konkluzje niedawnego wyroku WSA w Białymstoku były łatwe do przewidzenia.

Podatkowe zamknięcie roku. Na co zwrócić uwagę, rozliczając rok 2023 w branży handlowej?

Poprzednie lata były dla działów księgowych i kadrowych bardzo obciążające, szczególnie na skutek zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Na szczęście w 2023 r. sytuacja polityczna nie pozwoliła na wprowadzenie istotnych reform. Jednak nawet bez nowych przepisów zamykanie roku stało się poważnym wyzwaniem – a to ze względu na konieczność uwzględnienia licznych zmian z lat poprzednich.

Korekty cen transferowych na celowniku KAS. Milionowe doszacowanie zaległego CIT

11 milionów złotych wraz z odsetkami – tyle kosztowało podatnika działającego
w branży motoryzacyjnej zawyżenie kosztów uzyskania przychodu o korektę cen transferowych. Marzec, w którym większość podmiotów pracuje nad zamknięciem rocznego zeznania podatkowego, jest dobrym momentem, by pochylić się m.in. nad kwestią weryfikacji poprawności dokonywanych korekt dochodowości.

Wracają standardowe terminy na sprawozdania

Pierwszy raz od wybuchu pandemii przedsiębiorców będą obowiązywać standardowe, ustawowe terminy na realizacje obowiązków sprawozdawczych. W ubiegłych latach przesunięcia terminów, wprowadzane na podstawie rozporządzeń, wynikały głównie z komplikacji spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzeniem Polskiego Ładu. Teraz sytuacja wraca do normy.

Rabaty pośrednie w leasingu – jakie skutki podatkowe?

Dyrektor KIS wydał interpretację, która może stanowić cenne źródło informacji dla dystrybutorów pojazdów lub urządzeń, których działania ukierunkowane są na zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez udzielenie dofinansowania do umów leasingu. Odnosi się ona do skutków podatkowych kwot dofinansowania przekazywanych na rzecz finansującego, a także „dopłat do wykupu”, która może być należna spółce leasingowej, gdy korzystający nie zdecyduje się na wykup przedmiotu umowy, a cena uzyskana w związku z jego późniejszą sprzedażą jest niższa niż kwota wykupu z pierwotnej umowy.

Czy można wyleasingować niekompletny środek trwały?

Ustawa o CIT stanowi, że przedmiotem leasingu mogą być środki trwałe „kompletne i zdatne do użytku”, a więc z pozoru takie, które są w pełni wyposażone i gotowe do spełniania swoich funkcji. Czy jednak w przypadku firmy leasingowej nie jest możliwe przyjęcie, że „kompletność i zdatność do użytku” należy oceniać z perspektywy finansującego, a nie – od strony czysto technicznej? I czy jest możliwe leasingowanie środka trwałego nie w pełni wyposażonego, np. pozbawionego kół lub innych części?