Brak prawa do odliczenia VAT od leasingu jachtu

Brak prawa do odliczenia VAT od leasingu jachtu

Złe wieści dla przedsiębiorców planujących – w ramach prowadzonej działalności – zakup jachtu. Fiskus uznał, że wydatki związane z używaniem jachtu na potrzeby spotkań, narad, szkoleń, nie pozostają w bezpośrednim związku z działalnością generującą podatek należny. 

Stąd też Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rozliczania rat leasingowych (niezależnie od jego formy), ewentualnie czynszu najmu długoterminowego, a także wydatków związanych z przygotowaniem jachtu do odbywania spotkań, narad, szkoleń – głównie usługi cateringowej, zakupu żywności, napojów, zakupu paliwa, olejów, opłat za przeglądy jachtu oraz innych związanych z jego użytkowaniem.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się przedsiębiorca, zajmujący się chowem i hodowlą drobiu. Zamierzał on dokonać zakupu jachtu, który miał być wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną działalnością i przyczyni się do zwiększenia obrotów i zysków prowadzonej działalności, wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy, jej renomę i prestiż oraz będzie się przyczyniać do bardziej efektywnej pracy zatrudnianych pracowników, ich większego zaangażowania w wykonywane obowiązki i zadowolenia pracowników z zatrudnienia. Zakup jachtu miał zostać sfinansowany w ramach leasingu bądź alternatywnie w ramach najmu długoterminowego. Potrzebę zakupu jachtu przedsiębiorca uzasadniał wieloletnim doświadczeniem na rynku drobiu oraz dążeniem do poprawy jakości świadczonych usług, dbałości o wizerunek firmy oraz indywidualnym podejściem do klienta.

Więcej: Interpretacja indywidualna z 9.9.2019 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.276.2019.2.MW

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur