Objaśnienia podatkowe dot. samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Objaśnienia podatkowe dot. samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w zakresie podatkowych kosztów używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Objaśnienia nie rozstrzygają jednak wielu problematycznych zagadnień związanych ze stosowaniem nowych przepisów. 

Z objaśnień wynika między innymi, że:

  • w odniesieniu do opłat serwisowych – nowe przepisy dotyczące samochodów osobowych należy, co do zasady, stosować również do stosunków prawnych powstałych przed 1 stycznia 2019 r., o ile ich skutki podatkowe realizują się od tego dnia;
  • nie każda zmiana umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r. powoduje konieczność stosowania nowych regulacji
  • w sytuacji, w której opłaty leasingowe wynikające z umowy zawartej przed 1 stycznia 2019 r. zostały skalkulowane w ten sposób, że zawierają w sobie koszty eksploatacji samochodu osobowego, wprowadzone przepisy odnoszące się do tzw. użytku mieszanego znajdą do takich opłat zastosowanie
  • dla obowiązku stosowania nowych przepisów nie ma znaczenia moment fizycznego dostarczenia samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charak- terze, zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.
  • nowe limity kosztów dotyczą również odpisów z tytułu zużycia samochodów osobowych nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 r.
 
marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska