Obowiązek zapłaty w split payment – których płatności nie dotyczy?

Obowiązek zapłaty w split payment – których płatności nie dotyczy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W jednej z nich stwierdził, że obowiązek ten nie dotyczy płatności dokonywanej przez faktora na rzecz faktoranta. W kolejnej – że obowiązek zapłaty w split payment nie dotyczy również płatności z tytułu zajętej przez komornika wierzytelności.

Obowiązkowy split payment w transakcjach pomiędzy faktorem, faktorantem i dealerem

W sytuacji, gdy faktor dokonuje płatności na rzecz faktoranta z tytułu skupowanych wierzytelności, to płatność ta nie stanowi zapłaty za towary wrażliwe. Istotą tych płatności jest bowiem finansowanie działalności faktoranta, a nie zapłata za sprzedane towary. W konsekwencji płatność dokonywana przez faktora nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zdaniem Dyrektora KIS „zapłata w mechanizmie podzielonej płatności dokonana przez dealera na rzecz faktora może skutkować u Wnioskodawcy (przyp. GT – faktora) powstaniem odpowiedzialności solidarnej wraz z dostawcą towarów za nierozliczony przez niego podatek VAT- zgodnie z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT. Wnioskodawca może jednak zwolnić się z tej odpowiedzialności solidarnej, jeżeli przekaże w mechanizmie podzielonej płatności do dostawcy towarów (faktoranta) kwotę otrzymaną od dealera na rachunek VAT”.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 6.12.2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.477.2019.3.AM

Obowiązek zapłaty w split payment nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez komornika wierzytelności

Obowiązek zapłaty w podzielonej płatności nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez organ egzekucyjny wierzytelności, nawet jeżeli wierzytelność ta dotyczy sprzedaży, do której obligatoryjnie powinien być stosowany split payment. Zdaniem Dyrektora KIS „w takiej sytuacji dokonywana na rzecz organu egzekucyjnego płatność nie stanowi zapłaty za nabyte towary lub usługi. W tym przypadku, w miejsce obowiązku zapłaty kontrahentowi za nabyte towary lub usługi, wstępuje nowy tytuł płatności, czyli realizacja egzekucji z zajętej wierzytelności”.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 3.1.2020 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.446.2019.1.HW

marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska