Odwołanie stanu epidemii COVID-19 a raportowanie schematów podatkowych. Czy coś się zmieni?

Odwołanie stanu epidemii COVID-19 a raportowanie schematów podatkowych. Czy coś się zmieni?

patrzenie przez lupę

Jeśli kończący się 16 maja stan epidemii płynnie przejdzie w stan zagrożenia epidemicznego, obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) nie zostaną (po ponad 2 latach) odwieszone. W związku z mniejszym napływem dokumentacji urzędnicy skarbowi pracują nad jakością wcześniejszych zgłoszeń, w wyniku czego część postępowań dotyczących przesłanych zgłoszeń o schematach jest umarzanych, a niektóre z danych numerów NSP – unieważnianych.

9 maja 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia. Jeden z nich dotyczy odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, drugi – wprowadzenia (ogłoszenia) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zmiany mają obowiązywać od 16 maja 2022 r. 

Luka – będzie czy nie?

Projekty obu rozporządzeń są krótkie, zawierają jedynie po 3 paragrafy, natomiast skutki wynikające z ich wejścia w życie będą doniosłe. Wielu podatników zastanawia się, czy wejście w życie planowanych rozporządzeń będzie miało wpływ na kwestię raportowania schematów podatkowych.

Zgodnie z art. 31y ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095 ze zm.), raportowanie krajowych schematów podatkowych zostało zawieszone od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Tymczasem projekty omawianych rozporządzeń Ministra Zdrowia przewidują wprawdzie odwołanie stanu epidemii, ale na jego miejsce wprowadzony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla zawieszonego dotychczas obowiązku raportowania schematów podatkowych?

Otóż, wydaje się, że wejście w życie planowanych rozporządzeń nic w tym zakresie nie zmieni. Dopóki bowiem będzie obowiązywał w naszym kraju jeden z tych dwóch stanów, tj. stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego – obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych będzie zawieszone. Warunkiem by tak się stało jest jednoczesne wejście w życie obu rozporządzeń. Jeśli wystąpi luka czasowa pomiędzy odwołaniem stanu epidemii a ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, powstanie podstawa do twierdzenia, że 30- dniowy termin od zakończenia obowiązywania stanu epidemii zacznie biec niezależnie od tego, że później (nawet po 1 dniu) Minister Zdrowia zdecyduje się wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji obowiązek raportowania schematów podatkowych powróciłby z upływem tego terminu. 

Jeśli wystąpi luka czasowa pomiędzy odwołaniem stanu epidemii a ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, powstanie podstawa do twierdzenia, że 30-dniowy termin od zakończenia obowiązywania stanu epidemii zacznie biec niezależnie od tego, że później Minister Zdrowia zdecyduje się wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji obowiązek raportowania schematów podatkowych powróciłby z upływem tego terminu.

W przypadku płynnego zastąpienia stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego podatnicy, u których obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych uległ zawieszeniu – nie odczują żadnej istotnej zmiany w tym zakresie. Jednak w każdej chwili sytuacja ta może ulec zmianie i obowiązek raportowania powróci, gdy Minister Zdrowia zdecyduje się na dalsze łagodzenie obostrzeń. 

Urzędnicy nie próżnowali

Przez ostatnie 2 lata, gdy obowiązywało zawieszenie raportowania krajowych schematów podatkowych, liczba zgłaszanych schematów wyraźnie spadła. Podatnicy, korzystając z zawieszenia, odłożyli swoje obowiązki w zakresie raportowania na później. Tymczasem, notując mniejszą ilość napływającej dokumentacji, Szef Krajowej Administracji Skarbowej coraz częściej zwraca się z pytaniami do podatników, którzy już wysłali do niego swoje formularze. Ich celem jest doprecyzowanie treści zgłoszeń. W wyniku postępowań wyjaśniających coraz częściej dochodzi do unieważniania już nadanych numerów NSP czy też umarzania postępowania w sprawie otrzymanej informacji o schemacie podatkowym. 

Nie tak dawno na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się ponadto informacja o raportowaniu schematów podatkowych w języku angielskim. Dotyczy ona w głównej mierze podmiotów, które – zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – obowiązane są do zgłaszania schematów podatkowych. Ma to ułatwić nierezydentom wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania.    

Jakkolwiek gorący niegdyś temat schematów podatkowych zszedł w czasie pandemii na dalszy plan, podatnicy powinni liczyć się z tym, że wkrótce może on powrócić – tyle, że w nowej odsłonie. Urzędnicy mieli bowiem sporo czasu na lepsze przygotowanie się do obsługiwania otrzymywanych zgłoszeń. I wiele wskazuje na to, że pozyskaną wiedzę i doświadczenia będą intensywnie wykorzystywać.