Terminy na złożenie informacji o cenach transferowych dłuższe o 3 miesiące?

Terminy na złożenie informacji o cenach transferowych dłuższe o 3 miesiące?

Kolejna niespodzianka związana z cenami transferowymi. Tym razem korzystna dla podatników. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad rozporządzeniem wydłużającym termin na złożenie informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące!

Komunikat Ministerstwa Finansów został opublikowany w związku z zapytaniami dotyczącymi zbliżającego się terminu na złożenie informacji o cenach transferowych i udostępnienia nowych wersji formularzy elektronicznych TPR.

Wcześniej informowaliśmy, że 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów udostępniło wzory dokumentów TPR-P(5) o nr. 2023/09/28/12867 i TPR-C(5) o nr. 2023/09/28/12868, ale 6 października 2023 r. ogłosiło korektę wzoru TPR-C(5), zastępując go wzorem o nr. 2023/09/28/12868. Możliwość złożenia TPR w postaci interaktywnego pliku PDF, składanego dotychczas przez e-Deklaracje, ma zostać zastąpiona złożeniem deklaracji poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów. Jak dotąd ta funkcjonalność nie została jednak uruchomiona.