Rejestracja pojazdu. Fiskus otrzyma dodatkowe dane

Rejestracja pojazdu. Fiskus otrzyma dodatkowe dane

samochód z ceną na szybie

Za sprawą nowelizacji Rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe otrzymają dane o rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartości pojazdu wskazanej w tymże dokumencie. Wyposażony w dodatkowe informacje fiskus zamierza przyspieszyć realizację działań weryfikacyjnych (bez konieczności wzywania podatnika), a także zwiększyć wpływy z podatków.

Trwają prace nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68). Aktualnie projekt zmian do tego Rozporządzenia został przekazany do opiniowania. 

Co zostanie zmienione?

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji Rozporządzenia ma ona na celu rozszerzenie katalogu informacji podatkowych, które są przesyłane przez organy rejestrujące pojazdy naczelnikom urzędów skarbowych. Nowelizacja przewiduje uzupełnienie tego katalogu o rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu wskazaną w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu.

Nowelizacja wprowadza również otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu. Zgodnie z projektowanym § 5 ust. 5 Rozporządzenia dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu jest w szczególności:

  1. umowa sprzedaży,
  2. umowa zamiany,
  3. umowa darowizny,
  4. umowa o dział spadku,
  5. umowa o zniesienie współwłasności,
  6. faktura potwierdzająca nabycie pojazdu,
  7. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  8. zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Jaki jest cel nowelizacji?

Ustawodawca wskazał, że pozyskanie tych danych znacznie usprawni i przyspieszy dokonywanie czynności sprawdzających, które będą mogły odbyć się bez udziału podatnika. Dziś organy podatkowe wzywają podatników do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w urzędzie skarbowym. W szczególności taka konieczność zachodzi w przypadkach, gdy nie powstał obowiązek zapłaty podatku lub złożenia deklaracji, m.in. na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też gdy czynność jest opodatkowana VAT lub zwolniona z tego podatku.

Brak informacji o tym, czy umowa była potwierdzona fakturą VAT, powoduje po stronie organów podatkowych konieczność wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień bądź przesłania kopii dokumentów. Przekazanie informacji o wartości pojazdu, która wynika z dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu, usprawni więc badanie podstawy opodatkowania zarówno w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, VAT, jak i podatku dochodowym.

Brak informacji odnośnie do rodzaju dowodu potwierdzającego własność pojazdu (umowa sprzedaży, umowa darowizny lub inna, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o nabyciu prawa własności), a w szczególności brak informacji o tym, czy umowa była potwierdzona fakturą VAT, powoduje po stronie organów podatkowych konieczność wezwania podatnika do złożenia w tej sprawie wyjaśnień bądź przesłania kopii właściwych dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu, aby urząd mógł ustalić, czy dana transakcja skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego. Przekazanie informacji o wartości pojazdu, która wynika z dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu usprawni więc badanie podstawy opodatkowania zarówno w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, VAT, jak i podatku dochodowym.

Szybsza weryfikacja dokonywana przez fiskusa (bez konieczności wzywania podatnika do złożenia wyjaśnień, czy też przedłożenia dokumentów) ma także, zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji Rozporządzenia, zmniejszyć koszty działania organów podatkowych, a także zwiększyć wpływy z podatków – ze względu na możliwość dokonywania czynności sprawdzających w sposób bardziej efektywny.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.