Czy księgowi będą mogli złożyć TPR-C za rok finansowy 2022?

Czy księgowi będą mogli złożyć TPR-C za rok finansowy 2022?

W 2023 r. terminy związane ze spełnieniem zobowiązań z obszaru cen transferowych uległy skróceniu. Dokumentację lokalną dotyczącą cen transferowych za rok 2022 należy przygotować do końca października, zaś informację TPR-C złożyć przed końcem listopada. Nowe terminy to jednak nie jedyne zmiany obowiązujące od bieżącego roku, których należy być świadomym w związku ze zbliżającym się okresem na realizację obowiązków z tego obszaru.

Księgowy już nie podpisze?

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 września 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku CIT, oświadczenie TP, które dotychczas stanowiło oddzielny dokument, zostaje zintegrowane z formularzem TPR-C. Oznacza to, że informacje dotyczące cen transferowych oraz oświadczenie, że lokalna dokumentacja cen transferowych została przygotowana oraz stosowano ceny rynkowe, zostaną zawarte w jednym dokumencie. W praktyce, przekazanie formularza TPR-C do organu skarbowego będzie następowało równolegle ze złożeniem wspomnianego oświadczenia.

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie podpisywania formularza TPR-C. Od tego roku informację o cenach transferowych musi podpisać kierownik jednostki lub inny organ zarządzający, np. wyznaczony do tego obowiązku członek zarządu. Wprowadzona zostaje również możliwość podpisywania przez pełnomocnika, przy czym takim pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident. W tym gronie nie ma natomiast księgowego, który nie byłby uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wpisem ujawnionym w KRS.

Nowe przepisy wymagają, by formularz TPR-C został podpisany przez kierownika jednostki lub inny organ zarządzający, np. wyznaczonego członka zarządu. Przewidują one również możliwość podpisania formularza przez pełnomocnika, ale nie może nim być księgowy, który nie byłby uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wpisem ujawnionym w KRS.

Warto też pamiętać, że pełnomocnik musi zostać wcześniej zgłoszony do urzędu skarbowego i otrzymać pełnomocnictwo poprzez złożenie formularza UPL-1. To ważna procedura mająca na celu zapewnienie wiarygodności i transparentności procesu zgłaszania cen transferowych.

Nadal brak nowego formularza

Nowy wariant (piąty) formularza TPR-C wciąż nie został udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z komunikatem resortu z lipca 2023 r., dotychczasowy wzór TPR-C w wariancie czwartym pozostaje obowiązującym do składania informacji TPR za rok 2022. Warto jednak zaznaczyć, że ta wersja nie obejmuje oddzielnej sekcji poświęconej oświadczeniu o stworzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

Podatnik ma jednak możliwość umieszczenia treści oświadczenia o przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przy wykorzystaniu formularza TPR-C w wariancie czwartym – poprzez dodanie go do Sekcji F – Dodatkowe informacje. Należy jednak pamiętać, że to rozwiązanie będzie skuteczne jedynie do momentu wprowadzenia nowego wzoru TPR-C (wariant 5.), którego publikacja wciąż jest oczekiwana.