Firmy leasingowe stracą na ubezpieczeniu

Firmy leasingowe stracą na ubezpieczeniu

Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie fiskusa w najnowszym wyroku dotyczącym rozpoznania przychodów pokrywających wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych. Wyrok ma znaczenie w szczególności dla wydatków związanych z ubezpieczeniem aut, które stanowią koszt tylko do poziomu 150 000 zł, choć przychód z tytułu refakturowania ubezpieczenia na korzystającego należy rozpoznać w całości.

Mowa o wyroku z 14 października o sygn. II FSK 240/19. Sprawa dotyczyła wydatków na zakup środków trwałych i WNiP, które z pewnych przyczyn nie były ujmowane w kosztach podatkowych. W związku z tym firma leasingowa powołała się na art. 12 ust. 1 pkt 6a ustawy o CIT. Przepis ten zezwala na wyłączenie z przychodów podatkowych zwrotu wydatków, które nie stanowią kosztu podatkowego. Podatnik uważał, że ma takie prawo w odniesieniu do części raty leasingowej, która niejako pokrywa tę część wydatku niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

Nie zgodził się z tym najpierw Dyrektor KIS, a potem sądy obu instancji. NSA uznał, że opisane przez spółkę kategorie należności (część należności zawartych w czynszach leasingowych, opłatach z tytułu wykupu przedmiotu leasingu oraz kwot wypłacanych tytułem ubezpieczenia umowy leasingu) stanowią wynagrodzenie z tytułu korzystania przez leasingobiorcę z przedmiotu leasingu (zgodnie z zawartą umową) lub ostateczne rozliczenie umowy związane z wykupem przedmiotu leasingu (przeniesienie własności tego przedmiotu za stosowną opłatą), względnie – odszkodowanie za utracony przedmiot leasingu. Sąd przyznał, że nawet jeśli w sensie ekonomicznym dochodzi do zwrotu poniesionych przez spółkę wydatków, to z pewnością nie jest to ani zwrot tych samych kwot, ani zwrot wydatków w sensie prawnym. Otrzymane przez spółkę kwoty, choć pokrywają jej straty (wydatki) związane z zakupem przedmiotu leasingu, to nie stanowią zwrotu tych kwot. Nie jest to ten sam wydatek, lecz zapłata za świadczenie usługi lub zapłata ceny za przedmiot leasingu.

Chociaż aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają zaliczyć firmie leasingowej w całości amortyzację samochodu do KUP (ustawowe ograniczenie do 150 000 zł stosuje leasingobiorca), to analogicznego przepisu nie przewidziano dla ubezpieczenia. W konsekwencji stanowi ono koszt podatkowy tylko do poziomu 150 000 zł, podczas gdy przychód z tytułu refakturowania ubezpieczenia na korzystającego należy rozpoznać w całości. 

Skutki dla leasingu

Opisywany wyrok dotyczył środków trwałych czy WNiP, które nie zostały zaliczone do kosztów w jakiejkolwiek formie, ale jego skutki rozciągają się szerzej.

Zwykle wydatki na zakup środka trwałego (WNiP) mogą być zaliczone do kosztów – w takiej czy innej formie. Najbardziej problematyczny wydatek stanowią składki ubezpieczeniowe samochodów osobowych wkalkulowane w raty leasingowe. Chociaż aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają zaliczyć firmie leasingowej w całości amortyzację samochodu do KUP (ustawowe ograniczenie do 150 000 zł stosuje leasingobiorca), to analogicznego przepisu nie przewidziano dla ubezpieczenia. W konsekwencji stanowi ono koszt podatkowy tylko do poziomu 150 000 zł, podczas gdy przychód z tytułu refakturowania ubezpieczenia na korzystającego należy rozpoznać w całości. 

Pomimo radykalnego (chociaż nie zaskakującego) stanowiska NSA, w przeszłości organom zdarzało się prezentować bardziej korzystne dla podatników podejście. Warto więc przeanalizować skutki aktualnej praktyki na gruncie stosowanych modeli rozliczeń.

Bartosz Mazur

Autor: Bartosz Mazur, doradca podatkowy