Jaka stawka akcyzy dla hybrydy „miękkiej”, jaka dla „mikro”?

Jaka stawka akcyzy dla hybrydy „miękkiej”, jaka dla „mikro”?

licznik samochodowy

Do tzw. miękkich hybryd, w napędzie których silnik spalinowy odgrywa rolę dominującą, ale jednostka elektryczna uczestniczy we wspomaganiu napędu – umożliwiając postój lub jazdę na biegu jałowym – zastosowanie znajdą obniżone stawki akcyzy. Z preferencji nie skorzystają natomiast tzw. mikrohybrydy, w których silnik elektryczny jest używany wyłącznie do funkcji innych niż napędowe. To najważniejsze konkluzje z interpretacji Dyrektora KIS wydanej 24 sierpnia 2022 r.

Jaka stawka akcyzy znajdzie zastosowanie do samochodu o pojemności silnika 2995 cm3 z technologią Mild Hybrid? Takie pytanie zostało zadane we wniosku o interpretację do Dyrektora KIS. Jak wskazał wnioskodawca, samochód będący przedmiotem wniosku posiada akumulatory w bagażniku, samoładujące w momencie, gdy silnik pracuje. Akumulatory wspomagają zarówno pracę silnika, jak i cały układ elektryczny auta. Jak wskazał wnioskodawca, pojazd ten jest klasyfikowany do kodu CN 8703 40 oraz posiada hybrydowy napęd spalinowo-elektryczny, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, ale silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, przy czym nie umożliwia samodzielnego ruszania i jazdy bez pracy jednostki spalinowej.

Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem do takiego samochodu powinna zostać zastosowana obniżona stawka akcyzy w wysokości 9,3%, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził organ w interpretacji z 24 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.116.2022.2.MK).

Kluczowy udział w funkcjach napędowych

Tzw. miękkie hybrydy (Mild Hybrid) posiadają zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny, który wspiera silnik spalinowy i układ elektryczny. Moc jednostki elektrycznej zamontowanej w takim pojeździe jest znacząco niższa od mocy silnika spalinowego – pełni ona wyłącznie rolę wspomagającą. Zamontowany w tzw. miękkiej hybrydzie silnik elektryczny nie umożliwia jazdy w trybie czysto elektrycznym przy wyłączonym silniku spalinowym. W napędach Mild Hybrid stosuje się silnik elektryczny o niskiej mocy, który w efekcie nie umożliwia rozpędzenia pojazdu, nie pozwala także na sprawne ruszenie z miejsca pojazdu. Silnik spalinowy jest natomiast deaktywowany na postoju czy podczas jazdy na biegu jałowym i w tym czasie zastępowany jest jednostką elektryczną. W samochodach typu Mild Hybrid silnik spalinowy odgrywa dominującą rolę przy napędzie pojazdu.

Brak silnika elektrycznego, który służy do zapewnienia funkcji napędowych, powoduje, że dla mikrohybryd nie można zastosować ani zwolnienia z akcyzy (jak w przypadku pojazdów elektrycznych, hybryd plug-in o pojemności silnika do 2l czy pojazdów napędzanych wodorem), ani obniżonej stawki akcyzy (jak w przypadku „tradycyjnych” lub miękkich hybryd).

Zgodnie z art. 105 pkt 1a) lit a) ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (czyli jak w hybrydach plug-in, które są aktualnie całkowicie zwolnione z akcyzy), o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3 wynosi 9,3% podstawy opodatkowania. Opisany we wniosku samochód spełniał ww. przesłanki, tj. był klasyfikowany do kodu CN 8703 40 (jako samochód osobowy). Samochód ten posiadał zarówno silnik spalinowy o pojemności silnika 2995 cm3, jak i silnik elektryczny, który wspiera jednostką spalinową i układ elektryczny. Zatem wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż w tym przypadku zastosowanie znajdzie obniżona stawka akcyzy w wysokości 9,3% podstawy opodatkowania.

Inaczej z mikrohybrydami

W omawianej interpretacji organ nie tylko potwierdził możliwość zastosowania obniżonej stawki akcyzy dla miękkich hybryd, ale odniósł się ponadto do klasyfikacji pojazdów określanych mianem tzw. mikrohybryd, wskazując, że w ich przypadku obniżone stawki nie mają zastosowania. Jak wskazał fiskus, takie pojazdy nie są elektrycznymi pojazdami hybrydowymi, ponieważ nie mają napędu o charakterze spalinowo-elektrycznym. Tzw. mikrohybrydy posiadają co prawda jednostkę elektryczną, która jednak – w odróżnieniu od tzw. miękkich hybryd – nie służy do zapewnienia funkcji napędowych, a jej rola ogranicza się do umożliwienia rozruchu typu start/stop oraz odzyskiwania energii hamowania.

Zgodnie z notami wyjaśniającymi do Nomenklatury scalonej do pozycji CN 8703 tzw. mikrohybrydy są pojazdami ze źródłem zasilania elektrycznego, takim jak zintegrowany alternator/rozrusznik, który jest używany wyłącznie do funkcji innych niż napędowe. Takie pojazdy mogą być co prawda określane jako posiadające „technologię hybrydową”, ale brak silnika elektrycznego do napędu powoduje, że nie można nazywać ich hybrydami, tj. pojazdami o napędzie spalinowo-elektrycznym, w których energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Różnice w zastosowanej technologii powodują, że dla mikrohybryd nie można zastosować ani zwolnienia z akcyzy (jak w przypadku pojazdów elektrycznych, hybryd plug-in o pojemności silnika do 2l czy pojazdów napędzanych wodorem), ani obniżonej stawki akcyzy (jak w przypadku „tradycyjnych” lub miękkich hybryd). W przypadku „mikrohybryd” zastosowanie znajdzie więc stawka akcyzy w podstawowej wysokości, tj. 18,6% podstawy opodatkowania, jeżeli będą miały pojemność silnika powyżej 2000 cm3, bądź stawka akcyzy w wysokości 3,1% podstawy opodatkowania – w przypadku pojemności silnika równej lub niższej niż 2000 cm3.