Jest jeszcze szansa na korzystny wykup samochodu z leasingu

Jest jeszcze szansa na korzystny wykup samochodu z leasingu

Od przyszłego roku każda osoba, która dokona wykupu auta z leasingu, a następnie zdecyduje się na jego sprzedaż, będzie zobligowana do wykazania przychodu z działalności. Przewiduje to projekt Polskiego Ładu. Od konieczności zapłaty podatku z tego tytułu mogą jednak uchronić planowane przepisy przejściowe.

W pierwotnej wersji tzw. Polskiego Ładu pojawił się przepis zmieniający zasady wykupu prywatnego auta z leasingu. Chodzi o ograniczenie praktyk optymalizacyjnych, które polegały na tym, że wykup i późniejsza sprzedaż dokonywane były przez osobę prywatną poza działalnością. Ponieważ sprzedaż rzeczy ruchomych nabytych do majątku prywatnego nie jest opodatkowana, jeśli tylko następuje po 6 miesiącach od daty zakupu, podatek dochodowy od takiej sprzedaży nie występował. Aby praktykę tę ukrócić, w projekcie zaproponowano, że przychód ze zbycia rzeczy poleasingowych będzie stanowić jednocześnie przychód z działalności gospodarczej.

Na początku września projekt planowanych zmian został skierowany przez rząd do prac sejmowych. Krytyka ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Związku Polskiego Leasingu w ramach konsultacji publicznych przyczyniła się do tego, że w najnowszym projekcie znalazły się przepisy przejściowe. Pojawia się jednak następujące pytanie: czy zmiany te będą miały zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców?

Okres przejściowy

Pierwotny projekt nie przewidywał jakichkolwiek regulacji przejściowych, co skutkowałoby tym, że każda osoba, która dokonała już wykupu auta albo wykup ten planuje, a następnie zdecydowałby się na jego sprzedaż po 31 grudnia 2021 r., byłaby zobligowana do wykazania przychodu z działalności. Rząd uwzględnił jednak uwagi zgłaszane podczas konsultacji publicznych, czego skutkiem jest dodanie art. 51 projektu, zgodnie z którym przepisy art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1, mają mieć zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że każdy kto wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do 31 grudnia, a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach, uniknie konieczności zapłaty podatku od odsprzedaży.

Rząd uwzględnił uwagi zgłaszane podczas konsultacji publicznych, czego skutkiem jest dodanie art. 51 projektu, zgodnie z którym przepisy art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1, mają mieć zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że każdy kto wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do 31 grudnia, a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach, uniknie konieczności zapłaty podatku od odsprzedaży. Projektodawca nie przyznał jednak takich samych praw osobom, które zawarły umowy leasingu w przeszłości, ale nie zdążą nabyć samochodu w 2021 r.

Co dalej?

Wprowadzenie okresu przejściowego jest korzystne tylko dla tych przedsiębiorców, którzy wykupią auto przed końcem roku. Projektodawca nie uznał za stosowne przyznać takich samych praw osobom, które zawarły umowy leasingu w przeszłości, ale nie zdążą nabyć samochodu w 2021 r. Trudno się zresztą temu dziwić. Koncepcja praw nabytych w tym kontekście wydaje się trudna do obrony…

Oczywiście stawia to w znacznie gorszej sytuacji tych leasingobiorców, którzy nie zdołają wykupić samochodu w tym roku. W niektórych przypadkach warto rozważyć skrócenie umowy. Jednak w kontekście ograniczonej podaży nowych samochodów osobowych niekoniecznie może się to okazać dobrym pomysłem…

Zapewne wielu z tych przedsiębiorców, którzy nie zdążą skorzystać z dostępnej do końca roku optymalizacji, będzie dążyło do obejścia przepisów – na różne sposoby. Z perspektywy Ministerstwa Finansów nie są to najlepsze wieści, ponieważ wiele wskazuje na to, że nie będzie to szczególnie skomplikowane… Na marginesie warto też dodać, że prywatny wykup nawet w przyszłym roku będzie bardziej opłacalny niż sprzedaż auta w ramach firmy. Ustawa podatkowa dotycząca Polskiego Ładu nie przewiduje bowiem – w kontekście wykupu samochodu z leasingu – zmian przepisów ustawy o VAT, więc oszczędność na tym podatku nadal będzie zauważalna.