Polski Ład 2.0 w CIT. Znamy założenia

Polski Ład 2.0 w CIT. Znamy założenia

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, stanowiący poprawkę do regulacji wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu (który dziś można już określić mianem Polskiego Ładu 1.0). Poniżej opisujemy założenia do zmian. Są one liczne, a część z nich – bardzo istotna.

Podatek minimalny – od 2023 r., ale całkowicie po nowemu

Podatek minimalny był jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów Polskiego Ładu 1.0. Koncepcja ta była na tyle nieprzemyślana, że proponuje się zawieszenie poboru tego podatku w 2022 r. To na pewno bardzo dobra zmiana, ale ważne są także modyfikacje, które według zapowiedzi będą obowiązywać od 2023 r.

Po pierwsze – wskaźnik rentowności, powyżej którego podatek nie będzie pobierany, ma zostać dwukrotnie podniesiony – do 2%. Jednocześnie zmieni się istotnie metodologia jego wyliczania. Jak? Z kalkulacji dochodu/rentowności mają być wyłączalne opłaty z tytułu umowy leasingu środków trwałych. To bardzo istotna zmiana dla branży leasingowej, bo amortyzacja środków trwałych na gruncie obecnych przepisów jest wyłączana z tej kalkulacji, a opłaty leasingowe nie, co skutkuje dyskryminacją tej formy finansowania. Zmiany w tym obszarze mają też dotyczyć podatku akcyzowego czy przychodów ze zbycia należności na rzecz firmy faktoringowej.

Rozszerzony ma zostać też katalog wyłączeń – m.in. o małych podatników, podatników, w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Szczegółowe informacje na temat zmian w obszarze podatku minimalnego można znaleźć w osobnym tekście dotyczącym tego zagadnienia. Można go przeczytać, klikając tutaj.

Koniec ukrytej dywidendy

Przepisy o ukrytej dywidendzie mają zostać uchylone jeszcze zanim weszły one w życie.

Trudno powiedzieć, czy Polski Ład 2.0 to tylko tymczasowa nakładka, czy trzeba się spodziewać kolejnej edycji Polskiego Ładu i dalszych rewolucyjnych zmian. Przede wszystkim jednak nie należy przykładać nadmiernej wagi do opublikowanych na ten moment komunikatów. Wydaje się, że klęska Polskiego Ładu 1.0 skłoniła decydentów politycznych do refleksji i tym razem zmiany będą nie tylko lepiej konsultowane, ale też wprowadzane z większym wyprzedzeniem.

Polska Spółka Holdingowa bardziej atrakcyjna

Znacznie poprawione mają zostać przepisy dotyczące konstrukcji PSH, która pozwala uniknąć opodatkowania dywidend (tych, które nie korzystają ze zwolnienia dywidendowego) oraz dochodów ze sprzedaży udziałów. Przede wszystkim PSH będzie miała prawo do zwolnienia z opodatkowania, nawet jeśli korzystała wcześniej ze zwolnienia dywidendowego. Aktualne zwolnienie dla dywidend zostanie rozszerzone – z poziomu 95% do 100%.

Estoński CIT bardziej precyzyjny

Zmiany dotyczące ryczałtu od przychodów spółek nie będą rewolucyjne – zamiast tego Ministerstwo Finansów planuje nieznaczne ułatwienia lub doprecyzowanie przepisów. Zmianie mają ulec m.in. zasady rozliczania użytku prywatnego samochodów oraz terminy płatności zaliczek na dywidendę.

Łatwiejsza dokumentacja dla transakcji „rajowych”

W tym obszarze planowane jest przede wszystkim urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Ma to nastąpić poprzez podwyższenie progów (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych – dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi będą miał różną wysokość w stosunku do określonych rodzajów transakcji). Ponadto zlikwidowane ma zostać domniemanie rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji). Ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach.

Pozostałe zmiany

Oprócz powyższych, projekt nowelizacji Polskiego Ładu w obszarze CIT przewiduje również stosunkowo niewielkie zmiany w obszarze podatku „u źródła”, podatku od przerzuconych dochodów, podatku od przychodów z budynków, CFC. Planowane jest również doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego i rozliczania strat podatkowych.

Rewolucja czy ewolucja?

Większość wskazanych w projekcie zmian ma charakter precyzujący, aczkolwiek niektóre są krytycznie ważne dla podatników – chodzi przede wszystkim o podatek minimalny i ukrytą dywidendę. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy Polski Ład 2.0 to tylko tymczasowa nakładka, czy trzeba się spodziewać kolejnej edycji Polskiego Ładu i dalszych rewolucyjnych zmian. Przede wszystkim jednak nie należy przykładać nadmiernej wagi do opublikowanych na ten moment komunikatów. Wydaje się, że klęska Polskiego Ładu 1.0 skłoniła decydentów politycznych do refleksji i tym razem zmiany będą nie tylko lepiej konsultowane, ale też wprowadzane z większym wyprzedzeniem. Przy odrobinie szczęścia może tym razem poprawianie już uchwalonych przepisów nie będzie konieczne.

Większość z omawianych zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Jednak patrząc na przebieg prac legislacyjnych nad Polskim Ładem 1.0, najwcześniejszym momentem na przymiarkę do wdrożenia nowych regulacji będzie podpisanie ustawy przez Prezydenta.

Bartosz Mazur

Autor: Bartosz Mazur, doradca podatkowy