KSeF. Kiedy i czy w całkowicie nowej odsłonie?

KSeF. Kiedy i czy w całkowicie nowej odsłonie?

Aktualizacja tekstu: 12.03.2024

Zakończyły się spotkania w ramach grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, które zorganizowało Ministerstwo Finansów. W ich toku strona rządowa zbierała sugestie środowisk biznesowych. Gdy zostanie opublikowany projekt zmian legislacyjnych w tym obszarze, przekonamy się, które propozycje zgłoszone przez podatników zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów. W trakcie spotkań zapewniono również, że do czerwca 2024 r. zostaną przyjęte przepisy, które pozwolą odroczyć termin wejścia w życie KSeF. Nowa data wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania nadal nie jest jednak znana.

Jak już wskazywaliśmy w artykule „Obowiązkowy KSeF przesunięty. Na pewno nie w roku 2024”, w związku z wykrytymi błędami w zakresie wydajności KSeF Ministerstwo Finansów podjęło decyzje o odroczeniu terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obligatoryjnego e-fakturowania. Nie została ona dotąd potwierdzona ustawowo, nie jest bowiem znana nowa data wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania. Nowy termin zostanie wyznaczony po przeprowadzeniu właściwego audytu oraz konsultacji społecznych, których celem jest wyeliminowanie wątpliwości, które dotychczas pojawiły się po stronie podatników, księgowych, doradców podatkowych oraz dostawców oprogramowania, m.in. w zakresie faktur konsumenckich, zabezpieczeń Systemu i stosowania identyfikatorów.

Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami resortu finansów data wejścia w życie obowiązkowego KSeF powinna być znana na przełomie maja i czerwca, zaś sam projekt zmian legislacyjnych będący wynikiem prac audytowych oraz grup konsultacyjnych będzie znany na przełomie kwietnia i maja br. Nowych informacji w zakresie potencjalnej daty wejścia w życie nowych przepisów nie przyniosło również spotkanie grupy konsultacyjnej dotyczące kwestii wdrożenia KSeF w etapach, które odbyło 29 lutego. Ministerstwo zebrało wyłącznie propozycje uczestników co do potencjalnych dat wdrożenia, jednakże sugestie w tym zakresie były bardzo rozbieżne, ze względu na różnorodność środowisk biznesowych biorących udział w konsultacjach.

Grupy konsultacyjne KSeF

Pierwsze prace grup konsultacyjnych dotyczące poszczególnych bloków tematycznych związanych z wdrożeniem KSeF zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów rozpoczęły się 16 lutego 2024 r. Pierwsze dwa bloki obejmowały – kolejno – kwestie bezpieczeństwa i wydajności oraz faktur konsumenckich i statusu nabywcy.

Z perspektywy ich uczestników największe zainteresowanie wzbudziła kwestia faktur konsumenckich i statusu nabywcy, która wśród przedsiębiorców i doradców podatkowych była tematem rozważań już od wielu miesięcy. Zgłoszono wiele postulatów, w tym włączenie faktur konsumenckich do obligatoryjnego KSeF lub włączenie ich na zasadzie dobrowolności. Sugestie dotyczyły również metody weryfikacji statusu nabywców. Na chwilę obecną wiele wątpliwości przedstawionych przez uczestników spotkania pozostało jednak bez odpowiedzi ze strony Ministerstwa, które zapowiedziało, że odniesie się do wszystkich zgłoszonych uwag i pytań po zakończeniu konsultacji.

Kolejne dwa spotkania grup konsultacyjnych, które odbyły się 21 i 22 lutego br., dotyczyły stosowania identyfikatorów KSeF w płatnościach, kwestii dostępu do faktur przez faktorów, wystawiania faktur w KSeF przez dostawców mediów i stacje paliw, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

Resort finansów na bieżąco aktualizuje bazę odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie prac konsultacyjnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/.

Nie należy spodziewać się rewolucji i istotnych zmian w założeniach dotyczących obligatoryjnego KSeF. Obecne działania mają na celu wyłącznie lepsze przygotowanie zarówno organów podatkowych, jak i środowiska biznesu do wejścia w życie przepisów odnoszących się do obligatoryjnego KSeF oraz poprawienia wydajności i funkcjonalności Systemu.

Wyciągając wnioski z dotychczas przeprowadzonych spotkań, informacji udzielnych przez stronę rządową oraz odpowiedzi na pytania zamieszczanych na stronie Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że wprowadzenie obligatoryjnego KSeF zgodnie z terminem, który wciąż wynika z obowiązującej ustawy, a więc 1 lipca 2024 r., mogłoby zakończyć się organizacyjną porażką, ponieważ wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem Systemu nadal pozostaje niedoprecyzowanych lub niewyjaśnionych, zaś sam resort finansów nie był świadomy (lub też nie dopuszczał do siebie) istnienia ogromu problemów, które mogą pojawić się przy e-fakturowaniu, choćby z perspektywy branży paliwowej, dostawców mediów, czy też podmiotów, których odbiorcami są w dużej mierze konsumenci.

Na spotkaniu grupy konsultacyjnej, które odbyło się 1 marca, Ministerstwo zapowiedziało przeprowadzenie kampanii informacyjnej, która będzie obejmować publikację wyjaśnień, broszur informacyjnych, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz – w razie potrzeby – wydanie interpretacji ogólnych lub objaśnień. Resort finansów zapowiadał przeprowadzenie podobnej kampanii informacyjnej jesienią ubiegłego roku, ale wówczas skończyło się na szumnych zapowiedziach. Należy mieć jednak nadzieję, że tym razem Ministerstwo nie zawiedzie i czas, który pozostanie do wdrożenia KSeF wykorzysta na intensywne działania informacyjno-szkoleniowe.

Rozporządzenie dotyczące kodów QR

W artykule „Nowe projekty rozporządzeń dotyczących KSeF” opisywaliśmy dwa istotne projekty rozporządzeń dotyczących obligatoryjnego KSeF, m.in. to, które określało sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych kodami QR. Zgodnie z ubiegłorocznym komunikatem Ministerstwa konsultacje obu projektów rozporządzeń miały potrwać do 16 grudnia 2023 r., ale w związku z zapowiedzią odroczenia KSeF nie zostały one jeszcze przyjęte i nie wiadomo, kiedy to nastąpi oraz jaki będzie ich ostateczny kształt.

Zgodnie z zapowiedziami MF, które padły w trakcie prac konsultacyjnych, dokument dotyczący specyfikacji oprogramowania interfejsowego, który ma określać szczegółowe założenia funkcjonowania KSeF, w tym również założeń technicznych stosowania kodów QR, ma zostać opublikowany w okolicach 18 marca 2024 r.

Czy obligatoryjny KSeF czeka rewolucja? 

Co istotne, bazując na zapowiedziach ministerialnych, nie należy oczekiwać rewolucji i istotnych zmian w założeniach dotyczących obligatoryjnego KSeF. Obecne działania mają na celu wyłącznie lepsze przygotowanie zarówno organów podatkowych, jak i środowiska biznesu do wejścia w życie przepisów odnoszących się do obligatoryjnego KSeF oraz poprawienia wydajności i funkcjonalności Systemu.

Ministerstwo Finansów przekazało również, że nie będzie wprowadzać modyfikacji w zakresie samej schemy faktury ustrukturyzowanej, ponieważ mogłoby to wiązać się dla podatników z koniecznością wprowadzenia kolejnych zmian w swoich systemach, a co za tym idzie poniesienia dodatkowych kosztów. Biorąc pod uwagę takie nastawienie, to mimo że podczas spotkań grup konsultacyjnych zasygnalizowanych zostało wiele problemów, które wymagają rozwiązania, można mieć nadzieję, że odroczenie terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF pozwoli lepiej przygotować się do wdrożenia Systemu – zarówno resortowi finansów, jak i podatnikom.