Obligatoryjny KSeF od 2026 r. Nad czym pracuje Ministerstwo?

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą, przesuwając termin obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. Zgodnie z dalszymi zapowiedziami Ministerstwo Finansów pracuje już nad przepisami odraczającymi dodatkowo termin wejścia KSeF do 1 kwietnia 2026 r. dla podatników, których roczne obroty nie przekraczają 200 mln zł brutto. Prawdopodobnie to jednak nie koniec zmian.

Pełne odliczenie VAT od wykupu mimo użytku mieszanego? Korzystne stanowisko fiskusa

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który w związku ze zbliżającym się końcem umowy leasingu operacyjnego podjął decyzję o wykupieniu samochodu osobowego i znalazł już kupca na używane auto, może odliczyć VAT naliczony, wykazany na fakturze dokumentującej wykup pojazdu w całości, czy też odliczenie powinno być ograniczone do 50%? Fiskus potwierdził, że w takiej sytuacji możliwe jest pełne odliczenie, mimo że wcześniej pojazd był używany również do celów prywatnych.

Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaty za przejazd autostradą – problemy praktyczne

Przedsiębiorcy działający w branży leasingowej niejednokrotnie spotykają się z problemami praktycznymi, wywołanymi mandatami lub wezwaniami do uiszczenia opłat publicznoprawnych (ściśle związanych z użytkowaniem pojazdu stanowiącego przedmiot umowy leasingu) przez leasingobiorcę. Wśród nich znajduje się także opłata za naruszenie obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą. Wątpliwość budzi nie tylko to, kto jest zobowiązany do jej uiszczenia, ale również to, czy wynagrodzenie z tytułu obciążenia leasingobiorcy opłatą dodatkową wynikającą z wezwania jest opodatkowane VAT.

Lootboksy. Wirtualne przedmioty (na razie?) poza kontrolą ustawodawców

Lootbox, a więc element gry komputerowej zawierający wirtualne przedmioty, który użytkownicy nabywają poprzez mikropłatności, odpowiada za pokaźną część obrotów branży gier. Mimo że lootboksy bywają uznawane za formę hazardu, to transakcje dotyczące takich zawartości nie zostały do tej pory skutecznie uregulowane poprzez przepisy krajowe ani unijne. Polskie Ministerstwo Finansów zajmowało zaś sprzeczne stanowiska w tej sprawie.

Korekta sprzedaży paragonowej. Wyrok TSUE nie do końca po myśli podatników

Długo oczekiwany przez polskich podatników wyrok w sprawie możliwości korekty deklaracji podatkowych w przypadku transakcji dokumentowanych nie fakturami, ale paragonami z kasy rejestrującej, został w końcu wydany przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Zapadł on w związku z pytaniem prejudycjalnym, które do Trybunału skierował Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie jest częściowo zgodne z wcześniejszą opinią Rzecznik TSUE, ale jednocześnie wynika z niego, że prawo do dokonania korekty nie jest automatyczne i podlega ono weryfikacji przez sąd krajowy.

Obligatoryjny KSeF dopiero od 2026 r.

Po długim czasie oczekiwania Ministerstwo Finansów określiło nowy harmonogram wejścia przepisów dotyczących obowiązkowego KSeF. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje, że nastąpi to 1 lutego 2026 r. Tak odległy termin ma być konsekwencją przeprowadzonego audytu projektu KSeF i wniosków, jakie z niego płyną. Ministerstwo Finansów zapowiada kolejną ustawę, która dla podatników o obrotach do 200 mln zł odroczy wejście w życie obowiązkowego e-fakturowania do 1 kwietnia 2026 r., choć nie można wykluczyć, że dla wszystkich zostanie ostatecznie przyjęty jeden termin.

Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu

WSA w Warszawie w wyroku z marca 2024 r. odpowiedział na pytanie spółki reprezentowanej przez Gekko Taxens, czy w przypadku gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 60 dni), będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Stanowisko Sądu różni się od tego, które wcześniej w tej sprawie prezentował Dyrektor KIS.

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.

Zapowiedź zmian przepisów dotyczących KSeF. Co czeka podatników?

Kontynuowane są prace ukierunkowane na wprowadzenie zmian w KSeF, zanim jego stosowanie stanie się obowiązkowe. 1 marca odbyło się ostatnie spotkanie grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, zaś 21 marca Ministerstwo Finansów podsumowało dotychczasowe spotkania oraz wskazało założenia, które znajdą się w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących KSeF. Istotną nowością jest koncepcja wprowadzenia do Systemu, na zasadach dobrowolności, faktur konsumenckich, które od początku były przedmiotem zainteresowania dla niektórych podatników.