Kilka istotnych zmian w projekcie nowelizacji regulacji dotyczących KSeF

Zgodnie z zapowiedzią 3 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję zmian przepisów dotyczących KSeF wraz z informacją o rozpoczęciu konsultacji w tym zakresie. Projekt jest zbieżny z prezentowanymi wcześniej założeniami, które zostały wypracowane w trakcie spotkań grup konsultacyjnych. Resort finansów opublikował również zapowiadany od dawna projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego, w którym uwzględniono już nowe założenia dotyczące funkcjonowania KSeF. Nadal nie jest jednak znany nowy termin wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania.

Rok 2024 w podatkach. Co przyniosą kolejne miesiące?

Pierwszy kwartał tradycyjnie służy pracom związanym z zamknięciem roku. Było to poważnym wyzwaniem, m.in. ze względu na konieczność uwzględniania licznych zmian z lat poprzednich, ale również dlatego, że w przeciwieństwie do lat poprzednich Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wydłużenie terminów związanych z rozliczeniem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Kolejne miesiące upłyną zaś podatnikom pod znakiem śledzenia nowych przepisów i przygotowywaniem się do ich wdrożenia. Zmiany są bowiem nieuniknione.

Zapowiedź zmian przepisów dotyczących KSeF. Co czeka podatników?

Kontynuowane są prace ukierunkowane na wprowadzenie zmian w KSeF, zanim jego stosowanie stanie się obowiązkowe. 1 marca odbyło się ostatnie spotkanie grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, zaś 21 marca Ministerstwo Finansów podsumowało dotychczasowe spotkania oraz wskazało założenia, które znajdą się w projekcie nowelizacji przepisów dotyczących KSeF. Istotną nowością jest koncepcja wprowadzenia do Systemu, na zasadach dobrowolności, faktur konsumenckich, które od początku były przedmiotem zainteresowania dla niektórych podatników.

KSeF. Kiedy i czy w całkowicie nowej odsłonie?

Zakończyły się spotkania w ramach grup konsultacyjnych dotyczących KSeF, które zorganizowało Ministerstwo Finansów. W ich toku strona rządowa zbierała sugestie środowisk biznesowych. Gdy zostanie opublikowany projekt zmian legislacyjnych w tym obszarze, przekonamy się, które propozycje zgłoszone przez podatników zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów. W trakcie spotkań zapewniono również, że do czerwca 2024 r. zostaną przyjęte przepisy, które pozwolą odroczyć termin wejścia w życie KSeF. Nowa data wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania nadal nie jest jednak znana.

Obowiązkowy KSeF przesunięty. „Na pewno nie w roku 2024”

Podczas briefingu prasowego Minister Finansów, Andrzej Domański, zapowiedział przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z ustawą o VAT e-fakturowanie miało stać się obligatoryjne 1 lipca 2024 r. Nowy termin nie jest jeszcze znany – będzie on zależny m.in. od zewnętrznego audytu, na który niezwłocznie ma zostać rozpisany przetarg. Przedsiębiorcy na pewno unikną jednak obowiązku korzystania z KSeF w roku 2024.

Dodatkowe oznaczenia na fakturach ustrukturyzowanych – dla jakich transakcji?

Do wprowadzenia obligatoryjnego KSeF pozostało coraz mniej czasu, a nadal wiele kwestii związanych z działaniem tego Systemu budzi wątpliwości. Najważniejszym dokumentem, który opublikowało dotychczas Ministerstwo Finansów, pozostaje broszura informacyjna do schemy FA(2), która odnosi się m.in. do kwestii stosowania dodatkowych oznaczeń na fakturze ustrukturyzowanej. Jednak Rzecznik MŚP apeluje do Ministra Finansów o rozłożenie w czasie wejścia w życie przepisów o KSeF, motywując to m.in. doświadczeniami przedsiębiorców, którzy obecnie korzystają z dobrowolnej wersji Systemu.

Sprzedaż na rzecz rolnika. Jak będzie w KSeF?

O ile podstawowe założenia dotyczące korzystania z KSeF i dokumentowania sprzedaży wydają się zrozumiałe, tak prawidłowy sposób postępowania w przypadku niektórych typów kontrahentów budzi już większe wątpliwości. Jedną z takich grup stanowią rolnicy. Między innymi w zależności od tego, czy dany rolnik posługuje się numerem NIP czy PESEL, a także czy złoży zgłoszenie VAT-R lub zarejestruje się w KSeF, na jego rzecz będzie należało wystawić albo fakturę ustrukturyzowaną, albo tradycyjną, przy czym niekiedy konieczne będzie też zaewidencjonowanie transakcji na kasie fiskalnej.

Nowe projekty rozporządzeń dotyczących KSeF

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa nowe projekty rozporządzeń Ministra Finansów, które mają związek z KSeF. Jedno z nich to rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, drugie – rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Za sprawą drugiego z nich określone mają zostać zasady oznaczania kodami QR zwizualizowanych faktur, a także faktur wystawionych w trakcie awarii lub niedostępności KSeF. Oba projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji publicznych, które mają potrwać do 18 grudnia 2023 r.

Jest projekt rozporządzenia dostosowującego JPK_VAT do KSeF

Do wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur pozostało już tylko 8 miesięcy. Ministerstwo Finansów jak na razie nie rozpoczęło zapowiadanej kampanii informacyjnej dotyczącej Systemu, ograniczając się jedynie do publikacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, tj. JPK_VAT. W oczekiwaniu na kolejne działania ze strony Ministerstwa, warto przenalizować takie kwestie jak: powstanie obowiązku podatkowego w KSeF, odliczenie VAT na podstawie faktur ustrukturyzowanych czy realizacja płatności za takie faktury.

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej

Od podpisania przez Prezydenta ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF minął miesiąc, a Ministerstwo Finansów – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wydało już pierwsze wyjaśnienia, tym razem dotyczące nowego wzoru faktury ustrukturyzowanej, który będzie również miał zastosowanie od 1 lipca 2024 r. Ponadto, Ministerstwo Finansów zajmuje kolejne stanowiska w zakresie powstających wątpliwości podatników dotyczących funkcjonowania Systemu i prawidłowości wystawiania e-faktur.