Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w projekcie po konsultacjach społecznych

Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w projekcie po konsultacjach społecznych

kierunek

Projekt ustawy nowelizującej Polski Ład, który uwzględnia nowe rozwiązania – wypracowane w ramach konsultacji społecznych – trafił już do Sejmu. Najważniejsza z przewidywanych przez niego regulacji umożliwi przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym lub ryczałtem zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne, czyli opodatkowanie według skali podatkowej. Nowości jest jednak więcej.

Przypomnijmy, że 24 marca 2022 r. rząd opublikował projekt ustawy mającej na celu naprawienie Polskiego Ładu. Wśród najważniejszych zmian znalazły się m.in.: obniżenie stawki podatku PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, przywrócenie możliwości odliczenia części składki zdrowotnej, przesunięcie terminu wprowadzenia JPK dla celów PIT i CIT do 2025 r. i powrót do możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców. Wymienione powyżej sztandarowe postulaty nie uległy zmianie w wyniku przeprowadzonych konsultacji. Wypracowano jednak kilka nowych rozwiązań.

Możliwy „powrót” na skalę

Na wstępie należy zaznaczyć, że zasygnalizowana wcześniej możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania będzie ograniczała się jedynie do wyboru zasad ogólnych (skali podatkowej). Oznacza to, że przedsiębiorca rozliczający się obecnie według zasad ogólnych nie będzie uprawniony do zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt. Nie będzie również możliwe przejście z ryczałtu na podatek liniowy bądź z podatku liniowego na ryczałt.

Jak nowe rozwiązanie będzie wyglądało w praktyce? Przedsiębiorca rozliczający się obecnie podatkiem liniowym będzie mógł zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne po zakończeniu 2022 r. – w składanym zeznaniu rocznym. Oznacza to, że przez cały 2022 r. przedsiębiorca powinien rozliczać się bez zmian (podatkiem liniowym). Następnie, w terminie do końca kwietnia 2023 r., podatnik będzie uprawniony do złożenia zeznania PIT-36 (a nie PIT-36L, który dotyczy liniowców). W uzasadnieniu projektu wskazano, że podatnik nie jest zobowiązany do samodzielnego przeliczenia zaliczek według zasad ogólnych (w zeznaniu powinien wykazać zaliczki faktycznie zapłacone, tj. obliczone zgodnie z zasadami podatku liniowego). Warto zaznaczyć, że jeżeli podatnik złoży zeznanie PIT-36L, nie będzie on miał już możliwości cofnięcia swojej decyzji i wyboru skali podatkowej.

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania będzie ograniczała się jedynie do wyboru zasad ogólnych (skali podatkowej). Oznacza to, że przedsiębiorca rozliczający się obecnie według zasad ogólnych nie będzie uprawniony do zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt. Nie będzie również możliwe przejście z ryczałtu na podatek liniowy bądź z podatku liniowego na ryczałt.

Jeżeli chodzi o ryczałtowców, będą oni mieli dwie możliwości wyboru skali podatkowej jako formy opodatkowania.

  • Pierwsza – po zakończeniu roku podatkowego, przy składaniu zeznania rocznego (analogicznie jak w przypadku liniowców). Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wybór zasad ogólnych, będzie zobowiązany po zakończeniu 2022 r. do złożenia PIT-36, w którym jako zaliczki wskaże zapłacony ryczałt. Podatnik będzie zobowiązany do wykazania dochodu obliczonego na zasadach obowiązujących podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do jej wstecznego uzupełnienia. Podobnie jak w przypadku liniowców, jeżeli podatnik złoży deklarację właściwą dla dotychczasowej formy opodatkowania, w tym przypadku PIT-28, nie będzie mógł cofnąć swojej decyzji i wybrać zasad ogólnych.
  • Druga – w trakcie roku. Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem będzie mógł złożyć w terminie do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takim wypadku będzie on zobowiązany do złożenia dwóch zeznań rocznych tj. PIT-28 – w którym wykaże przychody osiągnięte w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36 – w którym wykaże dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pozostałe zmiany

Projekt zakłada ujednolicenie terminów na składanie zeznań rocznych. Czas na złożenie PIT-28 (obecnie jest to koniec lutego) zostanie wydłużony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Pierwotna wersja projektu nowelizacji Polskiego Ładu zakładała, że pracownik będzie mógł złożyć – już od lipca 2022 r. – formularz PIT-2 u maksymalnie trzech pracodawców. Na prośbę księgowych przesunięto wejście w życie tego przepisu na 1 stycznia 2023 r.

Zdecydowano się również na pozostawienie ulgi na zabytki (początkowo planowano jej usunięcie) – jednak w innej formie. Odliczeniu będą podlegały wyłącznie wydatki na remonty (a nie zakup) nieruchomości. Dodatkowo prace remontowe będą musiały zostać zatwierdzone przez konserwatora zabytków.

Coraz bliżej wejścia w życie

Pozytywnie należy ocenić przede wszystkim fakt, że rządzący wysłuchali i zastosowali się do apelów przedsiębiorców oraz ekspertów w zakresie ponownego wyboru formy opodatkowania. W niektórych przypadkach może się bowiem okazać, że zmiana przepisów spowoduje, że przedsiębiorca, znając zapowiadany kształt przepisów wcześniej, wybrałby inną formę opodatkowania.

Rządowy projekt ustawy trafił już do Sejmu. Posłowie zdecydowali o skierowaniu go do Komisji Finansów Publicznych. Prace nad ustawą będą zapewne kontynuowane podczas kolejnego posiedzenia Sejmu, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 2022 r. Przypomnijmy, że zmiany mają zacząć obowiązywać 1 lipca 2022 r.

Jeśli zmiany wejdą w życie w planowanej formie, warto, by przedsiębiorcy w opisanych terminach zweryfikowali, czy po zmianach inna forma opodatkowania nie będzie bardziej opłacalna niż ta wybrana na początku roku. Dotyczy to zwłaszcza tych podatników, u których różnice między skalą podatkową a podatkiem liniowym czy ryczałtem były niewielkie.