Fundacja rodzinna sprzedaje nieruchomość – co z VAT?

Jeden z rodzajów działalności gospodarczej, którą może wykonywać fundacja rodzinna, dotyczy zbywania przez nią mienia. Wątpliwości mogą dotyczyć jednak zbycia nieruchomości przez taki podmiot i kwalifikacji takiej transakcji w VAT. Wskazówek w tym zakresie nie dostarczają przepisy, które nie odnoszą się wprost do tej formy prawnej, ale pomocne mogą okazać się kryteria, które organy stosują w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości pochodzących z majątku prywatnego osób fizycznych.

Coraz większa popularność fundacji rodzinnych. Na co zwrócić uwagę?

Po początkowych trudnościach zainteresowanie utworzeniem fundacji rodzinnej rośnie. Nieco ponad pół roku funkcjonowania przepisów umożliwiających zakładanie takich podmiotów zaowocowało złożeniem ponad 800 wniosków rejestracyjnych. Pierwsze doświadczenia wskazują na to, że największe wyzwania związane z zakładaniem tego typu fundacji to opracowanie statutu, który w maksymalnym stopniu będzie zabezpieczał interesy i wizję fundatora, co umożliwia m.in. precyzyjne określenie zasad wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów.