99% udziałów a obowiązkowe ubezpieczenie. Co wynika z uchwały Sądu Najwyższego?

Praktyka ZUS ukierunkowana jest na utożsamianie dominujących wspólników spółek wieloosobowych, którzy posiadają powyżej 90% udziałów, ze wspólnikami jednoosobowych spółek, co przekłada się na podleganie przez takie osoby obowiązkowi w zakresie ubezpieczenia społecznego. Linia orzecznicza sądów w tej kwestii była natomiast niejednolita. Sytuacja może ulec zmianie za sprawą niedawnej uchwały Sądu Najwyższego, choć z uwagi na to, że została podjęta w składzie trzyosobowym, nie ma ona mocy zasady prawnej.

Zwrot dofinansowania covidowego z FGŚP. Przedsiębiorcy dostają nakazy zapłaty

Wojewódzkie urzędy pracy domagają się zwrotu przyznanych środków od niektórych przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami covidowego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ratowanie miejsc pracy. Urzędy wnoszą pozwy szczególnie w trybie postępowania upominawczego, w ramach którego sądy orzekają bez przeprowadzania rozprawy. Pojawiły się też pierwsze rozstrzygnięcia – niekorzystne dla przedsiębiorców. Mogą oni jednak wnieść zaskarżenie, co powoduje że nakazy tracą moc, a dalsze postępowania będą się toczyć w normalnym trybie.

Ryczałt za jazdy prywatne z PIT – kolejny niekorzystny dla podatników wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny stanął na stanowisku, że ryczałt wypłacony pracownikowi z tytułu jazdy prywatnym samochodem stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, przychylając się tym samym do wykładni prezentowanej przez fiskusa, zgodnie z którą w przypadku zwrotu kosztów przez pracodawcę nie dochodzi do wypłaty ryczałtu zwolnionego z opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W ostatnich latach NSA udowadniał jednak, że w tej sprawie jest również w stanie orzekać na korzyść podatników.

Zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Jakie skutki dla pracodawców i pracowników?

W ramach przedwyborczych obietnic zawartych w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”, Koalicja Obywatelska zapowiedziała zmiany w finansowaniu zasiłku chorobowego, który miałby być wypłacany przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim. Choć szczegóły planowanych zmian nie są jeszcze znane, warto przeanalizować potencjalne konsekwencje tego rozwiązania – tym bardziej, że zarówno dla pracodawców, jak i pracowników nie będzie ono wiązało się wyłącznie z korzyściami.

Wakacje ZUS – jest już projekt ustawy

Tegoroczne obciążenia składkowe są o kilkanaście procent wyższe w porównaniu z 2023 r., dlatego przedsiębiorcy oczekują na wejście w życie tzw. wakacji ZUS, które były zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej. Z projektu ustawy udostępnionego 23 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dowiadujemy się m.in. kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania, a także kiedy pojawi się taka możliwość.

Dziedziczenie środków z rachunku OFE i subkonta ZUS. Możliwe, ale pod pewnymi warunkami

OFE

Śmierć bliskiej osoby bywa na tyle stresującym doświadczeniem dla spadkobierców, że często nie mają oni głowy do tego, by zajmować się ogromem spraw urzędowych, które wiążą się z postępowaniem spadkowym. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z ujawnieniem majątku po zmarłym, który bywa rozproszony. Warto zdawać sobie sprawę, że w skład masy spadkowej wchodzą często również środki pieniężne, jakie zmarły zgromadził na przypisanych do swojego konta subkontach ZUS, a także na specjalnym subkoncie emerytalnym w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

Nowe preferencje składkowe dla przedsiębiorców. Co z realizacją zapowiedzi?

Jednym ze „100 konkretów na 100 dni”, które Koalicja Obywatelska przedstawiła w trakcie kampanii wyborczej, był postulat wprowadzenia tzw. urlopu dla przedsiębiorców, a więc możliwości przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Drugie z postulowanych rozwiązań dotyczyło tzw. dobrowolnego ZUS. Jak zaawansowane są prace związane z ich wprowadzeniem i na jakie oszczędności mogliby dzięki nim liczyć przedsiębiorcy?

Wydłużenie okresu tzw. małego ZUS plus

Nowelizując ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawodawca umożliwił stosowanie tzw. małego ZUS plus przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozwiązanie obowiązujące od 1 sierpnia 2023 r. ma jednak charakter jednorazowy i mogą z niego skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy albo nadal stosują tę ulgę, albo osiągnęli ustawowy, 36-miesięczny limit korzystania z małego ZUS plus w tym roku. Dodatkowe 12 miesięcy nie przysługują zaś osobom, które prawo do ulgi utraciły w poprzednich latach.

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy

Tzw. ustawa covidowa nie zakazywała możliwości łączenia wsparcia oferowanego przez ZUS i WUP. Teraz jednak urzędy pracy żądają od niektórych przedsiębiorców zwrotu części uzyskanego dofinansowania składek na ZUS, wskazując, że beneficjenci nie spełnili warunków umowy z powodu nieterminowego uregulowania należności wobec zakładu ubezpieczeń. Tymczasem pomoc oferowana przez ZUS dotyczyła właśnie… odroczenia terminu płatności składek. Co więcej, domagając się zwrotu, WUP stara się wykorzystać niewiedzę przedsiębiorców.

Zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej nie podlega PIT. Dyrektor KIS potwierdza

Pokrycie przez pracodawców kosztów wynikających z wykonywania pracy zdalnej, czy wypłata ryczałtu, nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, co wynika wprost z regulacji kodeksowych. Niedawno potwierdziły to również organy podatkowe. Od refundowanych kwot nie są też odprowadzane składki ZUS. Ryczałt nie może być jednak traktowany jako dodatkowe wynagrodzenia pracownika, które nie podlega obciążeniom podatkowo-składkowym.