Wakacje ZUS – jest już projekt ustawy

Tegoroczne obciążenia składkowe są o kilkanaście procent wyższe w porównaniu z 2023 r., dlatego przedsiębiorcy oczekują na wejście w życie tzw. wakacji ZUS, które były zapowiadane w trakcie kampanii wyborczej. Z projektu ustawy udostępnionego 23 stycznia 2024 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dowiadujemy się m.in. kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania, a także kiedy pojawi się taka możliwość.

Dziedziczenie środków z rachunku OFE i subkonta ZUS. Możliwe, ale pod pewnymi warunkami

OFE

Śmierć bliskiej osoby bywa na tyle stresującym doświadczeniem dla spadkobierców, że często nie mają oni głowy do tego, by zajmować się ogromem spraw urzędowych, które wiążą się z postępowaniem spadkowym. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z ujawnieniem majątku po zmarłym, który bywa rozproszony. Warto zdawać sobie sprawę, że w skład masy spadkowej wchodzą często również środki pieniężne, jakie zmarły zgromadził na przypisanych do swojego konta subkontach ZUS, a także na specjalnym subkoncie emerytalnym w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

Nowe preferencje składkowe dla przedsiębiorców. Co z realizacją zapowiedzi?

Jednym ze „100 konkretów na 100 dni”, które Koalicja Obywatelska przedstawiła w trakcie kampanii wyborczej, był postulat wprowadzenia tzw. urlopu dla przedsiębiorców, a więc możliwości przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Drugie z postulowanych rozwiązań dotyczyło tzw. dobrowolnego ZUS. Jak zaawansowane są prace związane z ich wprowadzeniem i na jakie oszczędności mogliby dzięki nim liczyć przedsiębiorcy?

Wydłużenie okresu tzw. małego ZUS plus

Nowelizując ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawodawca umożliwił stosowanie tzw. małego ZUS plus przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozwiązanie obowiązujące od 1 sierpnia 2023 r. ma jednak charakter jednorazowy i mogą z niego skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy albo nadal stosują tę ulgę, albo osiągnęli ustawowy, 36-miesięczny limit korzystania z małego ZUS plus w tym roku. Dodatkowe 12 miesięcy nie przysługują zaś osobom, które prawo do ulgi utraciły w poprzednich latach.

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy

Tzw. ustawa covidowa nie zakazywała możliwości łączenia wsparcia oferowanego przez ZUS i WUP. Teraz jednak urzędy pracy żądają od niektórych przedsiębiorców zwrotu części uzyskanego dofinansowania składek na ZUS, wskazując, że beneficjenci nie spełnili warunków umowy z powodu nieterminowego uregulowania należności wobec zakładu ubezpieczeń. Tymczasem pomoc oferowana przez ZUS dotyczyła właśnie… odroczenia terminu płatności składek. Co więcej, domagając się zwrotu, WUP stara się wykorzystać niewiedzę przedsiębiorców.

Zwrot kosztów wykonywania pracy zdalnej nie podlega PIT. Dyrektor KIS potwierdza

Pokrycie przez pracodawców kosztów wynikających z wykonywania pracy zdalnej, czy wypłata ryczałtu, nie stanowią dla pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, co wynika wprost z regulacji kodeksowych. Niedawno potwierdziły to również organy podatkowe. Od refundowanych kwot nie są też odprowadzane składki ZUS. Ryczałt nie może być jednak traktowany jako dodatkowe wynagrodzenia pracownika, które nie podlega obciążeniom podatkowo-składkowym.

Wzrost płacy minimalnej w 2024 r. niemal pewny. Ile wyniesie?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało, że od przyszłego roku płaca minimalna wyniesie ponad 4 tys. zł brutto, a podwyżki w tym zakresie będą wyższe niż notowane w ostatnim czasie odczyty wskaźnika inflacji. Przedstawiciele pracodawców wskazują, że tak znaczący wzrost przyczyni się do kolejnych podwyżek cen, zaś związkowcy postulują, by minimalne wynagrodzenie było jeszcze wyższe niż proponuje rząd.

Dochody z zagranicy. Jak prawidłowo je rozliczyć?

Rozwój pracy zdalnej i rosnąca mobilność pracowników, czyli zjawiska, które uległy przyspieszeniu w okresie pandemii i po jej zakończeniu, spowodowały, że u coraz większej liczby podatników pojawiają się obowiązki związane z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą (a także z rozliczeniem dochodów osiągniętych w Polsce przez osoby z zagranicy). Kluczowe w tym kontekście jest przede wszystkim poprawne ustalenie tzw. rezydencji podatkowej oraz wybór metody unikania podwójnego opodatkowania.

Umowa o pracę z dealerem, zlecenie – z podmiotem trzecim. Korzystny wyrok dla płatników

W sprawach, w których zatrudniony na umowę o pracę zawiera dodatkowo umowę cywilnoprawną z podmiotem trzecim, sprzedając produkty uzupełniające w stosunku do towarów oferowanych przez jego pracodawcę, ZUS dąży do zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji oskładkowania obu źródeł wynagrodzeń przez pracodawcę. Sądy zdają się analizować konkretne sprawy w sposób bardziej pogłębiony, czego efektem są orzeczenia korzystne dla płatników. Świadczy o tym m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Negatywne skutki podwyżek płacy minimalnej. O ile wzrosną kary grzywny i składki ZUS?

banknoty PLN

Rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów przewiduje wynoszący blisko 20% wzrost płacy minimalnej w 2023 r. Przełoży się to m.in. na kary grzywien za wykroczenia, a także przestępstwa skarbowe (które od lipca 2023 r. będą zagrożone sankcją w wysokości nawet ponad 34,5 mln zł). Wzrost płacy minimalnej bezpośrednio spowoduje też większe obciążenia z tytułu składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek, a w sposób pośredni – poprzez podwyższenie przeciętnego wynagrodzenia – również dla przedsiębiorców rozliczających ZUS bez preferencji.