Rewolucja w podatku od spadków i darowizn już od 1 lipca 2023 r.

Z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpi największa od 20 lat rewolucja w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn (upsd). Zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn będą skutkowały znaczącym zwiększeniem kwot wolnych od opodatkowania tym podatkiem. Za sprawą ustawy z 26 maja 2023 r. podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę – procedowanej razem z pakietem SLIM VAT 3 – wiadomo również, że wyeliminowano ryzyko wejścia w życie przepisów przewidujących opodatkowanie zrzutek internetowych.

Jakie losy podatku od „zrzutek” pieniężnych na cele charytatywne?

Jeden z elementów tzw. ustawy deregulacyjnej, która 26 stycznia 2023 r. została uchwalona przez Sejm, a następnie w całości odrzucona przez Senat, zawierała propozycję zmian do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, której wejście w życie oznaczałoby m.in. opodatkowanie wielu charytatywnych zbiórek internetowych. Tak się jednak nie stanie. Mimo że posłowie odrzucili senackie veto, to przyjęli kolejną nowelizację przepisów dotyczących darowizn, procedowaną w ramach ustawy wprowadzającej pakiet SLIM VAT 3, więc kontrowersyjne zmiany nie zaczną obowiązywać.

Umowy leasingu operacyjnego. Kiedy zgłaszać schemat?

Mimo że obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., praktyka dotycząca kwalifikowania – jako schemat podatkowy – umów leasingu operacyjnego nie jest jednolita. Z wątpliwościami w tym zakresie mierzą się m.in. leasingobiorcy, którzy są informowani przez niektórych finansujących o zgłoszonym schemacie i numerze NSP nadanym przez Szefa KAS. Jak wynika z wyjaśnień Ministra Finansów, w takich przypadku leasingobiorca nie zawsze będzie zobowiązany do przesłania informacji MDR-3 jako korzystający.

Umowa z powtarzającymi się płatnościami? Zakaz dla gotówki

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że „jednorazową wartością transakcji” w przypadku umowy z powtarzającymi się płatnościami jest całkowita wartość świadczeń dokonanych na podstawie umowy. Aby zachować prawo do zaliczania takich wydatków do kosztów, nabywca powinien skorzystać z rachunku bankowego (nawet jeśli pojedyncza płatność nie przekracza ustawowego limitu w wysokości 15 tys. zł). Podobne jest najnowsze stanowisko organów, o czym świadczą decyzje o zmianie wcześniejszych interpretacji, które wydaje Szef KAS.

6 miesięcy z nabyciem sprawdzającym. O czym powinni pamiętać sprzedający?

Instytucja nabycia sprawdzającego funkcjonuje już ponad pół roku. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, co czwarte nabycie kończy się nałożeniem mandatu na sprzedawcę. Jednak biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki ekonomiczne, m.in. inflację, można spodziewać się, że liczba nakładanych kar będzie się zwiększać. Tym bardziej warto wiedzieć, jak przebiega nabycie sprawdzające, a także jakie są prawa i obowiązki – zarówno sprawdzających, jak i sprawdzanych.

Rozszerzone uprawnienia skarbówki. Kto zajrzy na nasze konta?

Do tej pory ściśle określone organy podatkowe mogły żądać informacji bankowych dotyczących osób, które mają status podejrzanych, a więc takich, którym przedstawiono formalne zarzuty. Od początku lipca żądanie może dotyczyć wszystkich bez wyjątku, a możliwość wglądu w dane bankowe otrzymają także naczelnicy 400 urzędów skarbowych, które działają w Polsce. Resort finansów nie wyklucza jednak, że przepisy, które umożliwią daleko posuniętą ingerencję w strefę prywatności obywateli, zostaną jeszcze zmienione.