Prowizja przychodem w chwili udzielenia pożyczki

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że na gruncie ustawy o CIT prowizja za udzielenie pożyczki nie jest tym samym co odsetki i – w odróżnieniu do odsetek – nie można dla niej zastosować metody kasowej powstania przychodu. Orzeczenie to może mieć znaczenie zarówno dla firm świadczących usługi pożyczkowe, jak i nabywców takich usług.

Prosta spółka akcyjna – korzystna dla inwestorów i innowatorów

Prosta spółka akcyjna, będąca nową formą prowadzenia działalności, nie cieszy się na razie dużą popularnością, ale już wkrótce może się to zmienić. Przedsiębiorców może przekonać do siebie wysokim stopniem odformalizowania, niskimi kosztami prowadzenia, a także… spadkiem atrakcyjności jednoosobowej działalności gospodarczej, do czego zapewne przyczyni się wprowadzenie tzw. Nowego polskiego ładu.

Krajowy System e-Faktur zbliża się wielkimi krokami

Rozpoczęcie funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (Systemu, KSeF) planowane jest na 1 stycznia 2022 r. – tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw z 2 lipca 2021 r. System będzie umożliwiał wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Korzystanie z platformy ma być dobrowolne, ale otrzymanie faktury ustrukturyzowanej będzie wymagać akceptacji po stronie jej odbiorcy. Brak takiej zgody nie odbierze jednak sprzedawcy możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF i korzystania z przewidzianych w związku z tym preferencji.

Ulga na zakup kasy wirtualnej – wydano objaśnienia

Najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów zawierają szereg wskazówek, mających ułatwić stosowanie ulgi na zakup kasy wirtualnej. Podatnicy mogą dowiedzieć się z nich m.in. tego, że ulga z tytułu kasy rejestrującej przysługuje wyłącznie na zakup oprogramowania, a nie urządzenia, na którym jest ono zainstalowane. Ministerstwo odniosło się również do kwestii ewentualnego zwrotu przyznanej ulgi.

Czynny żal (znowu) tylko w wersji papierowej?

Zmiany legislacyjne w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym skarbowym mogą spowodować, że aż do 2029 r. nie będzie można składać „zawiadomienia o czynnym żalu” w formie elektronicznej. Problemu w sprzeczności przepisów nie dostrzega jednak Ministerstwo Finansów, twierdząc, że podatnicy zachowają możliwość przesyłania „zawiadomienia o czynnym żalu” za pośrednictwem Internetu.

Ulga na złe długi. Decydujący powinien być termin przedawnienia zobowiązania

Zdaniem organów podatkowych wierzyciele nie mają możliwości skorzystania z ulgi na złe długi i skorygowania podstawy opodatkowania o kwotę należności nieuregulowanych przez dłużników w sytuacji, gdy od wystawienia przez nich faktury minęły ponad dwa lata. Fiskus nie bierze przy tym pod uwagę faktu niezgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi.

Kancelaria Gekko TAXENS rozwija praktykę nieruchomości.

Od 1 września 2019 r. do grona partnerów Gekko Taxens M. Sobońska-Szylińska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. dołączyła radca prawny Halina Więckowska-Sulimierska. W Gekko Taxens będzie odpowiedzialna za rozwój praktyki nieruchomości.

Odpowiedzialność członków SKOK za straty kasy.

Problemy finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych co jakiś czas przykuwają uwagę opinii publicznej w związku z doniesieniami medialnymi o kolejnych nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu. Co jednak istotniejsze dla członków tych kas, problemy finansowe kas powróciły do nich w nieoczekiwanej formie.W przypadku upadłości banku jego akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania banku. Jednak członkowie SKOK, a więc osoby, które korzystały z usług kasy mogą odpowiadać za straty powstałe w kasie do wysokości podwójnej wartości wpłaconych udziałów.